FİGES AŞ NÜKLEER TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

FİGES’in Nükleer teknolojiye girme kararı, 24 Aralık 2015 tarihinde Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan Toryum Ender topraklar Platformu http://toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com/ ) (3. Çalıştayı sonrasında filizlenmiştir.)

FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt ile nükleer yakıt ve nükleer malzemeler konusunda çalışmaları ile tanınan Dr. Reşat Uzmen 2016 yılı başından itibaren, toryumu en verimli şekilde kullanan nükleer enerji sistemi olarak “Ergimiş Tuz Reaktörü – ETR” teknolojisi olduğunda fikir birliğine varmışlardı. Sonrasında yurt dışında ETR çalışmaları yürüten kuruluşlar, şirketler, araştırma merkezleri ile temas kurma çalışmalarına başlamışlardır.

Bu arada TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli bilimsel kuruluşlara toryum yakıt çevrimli ETR’nin neden Türkiye için önemli olduğunu açıklayan birçok seminer düzenlenmiştir.

Avrupa’dan çeşitli kuruluşların katılımcı olduğu AB projesi SAMOFAR projesi koordinatörü yapılan görüşmeler sonucu FİGES’in SAMOFAR projesinde aktif gözlemci statüsüyle, TÜBİTAK ile birlikte somut bir iş paketi çerçevesinde yer alması kabul edilmiştir. (SAMOFAR PROJESİ).

FİGES, toryum yakıt çevrimi kullanan Ergimiş Tuz Reaktörlerini hem Türkiye’de tanıtmak, hem de uzman bilim insanlarıyla tartışma ortamı yaratmak üzere, yurt içi ve yurt dışında toryum enerjisi, 4. Nesil nükleer reaktör teknolojileri, Sempozyumlar ve Çalıştaylarda yer almış ve katkılarda bulunmuştur. (BİLİMSEL ve TEKNİK FAALİYETLER)

2017 yılı içinde gerek SAMOFAR projesi kapsamında yüklenilen “Ergimiş Tuz Reaktörü birincil ve ikincil ısı değiştiricileri tasarımı” hesaplamalarını yapmak, gerekse ülkemizde yapımı devam eden konvansiyonel “Basınçlı Su Reaktörlerine” ait nükleer bileşenlerin termal-hidrolik analizi, tasarım ve güvenlik analizlerini yapmak üzere FİGES Ar-Ge Merkezinde (Ankara) Nükleer Teknoloji Bölümü kurulmuştur. TAEK veya daha sonra oluşacak olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)’nun nükleer güvenlik ve lisanslama çalışmalarına destek olunması ihtiyacı göz önüne alınarak FİGES’in bir Teknik Destek Kuruluşu (TDK) yetkinliğine kavuşması için Almanya Federal Reaktör Güvenliği (GRS) kuruluşu ile temas geçilmiştir. Bu konuda gerekli adımlar atılmaktadır. (NÜKLEER GÜVENLİK – TDK).

Türkiye’nin sahip olduğu geniş Nadir Toprak Elementler ve toryum cevherlerinin değerlendirilmesi çalışmaları, Ergimiş Tuz Reaktörlerinde kullanılacak olan Toryumun üretilmesine imkân verdiğinden FİGES de kendi payına düşeni yapmak üzere bu konudaki çalışmalara katılmakta tereddüt etmemekte ve sahip olduğu teknoloji altyapısıyla katkılarını sunmaya devam etmektedir. Nitekim bu kapsamda FİGES ilgili çalıştaylara ve kamu kuruluşlarının düzenlediği çalışma gruplarına dâvetli olarak katılım sağlamıştır. (NADİR TOPRAK ELEMENTLER VE TORYUM)

Prototip reaktör yapımı konusunda AR-GE çalışmaları kapsamında çeşitli modeller üzerinde durulmuş ve ülkemizde nükleer tıp alanında büyük ihtiyaç duyulan ve hâlen ithal edilen Molibden-99 radyoizotopunun da çok elverişli şartlarda üretilmesini sağlayacak olan Homojen Reaktörler sınıfından Çözelti Reaktörü geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. (ÇÖZELTİ REAKTÖRÜ)